Hledáme rodiče, o.p.s.

Nová obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče, o.p.s. byla vytvořena přeměnou Kruhu rodiny, o.p.s. a svým názvem navazuje na úspěšnou kampaň Nadace J&T na podporu náhradní rodinné péče v ČR Hledáme rodiče.

„Hledáme rodiče“ se stalo natolik známou značkou, která má dobré jméno a dostala se do povědomí lidí, že jsme se rozhodli ji použít pro název naší nové obecně prospěšné společnosti. Hledáme rodiče, o.p.s. tak bude odpovídat naší stávající činnosti v oblasti pomoci původní rodině a rodinám náhradním. Chceme využít Hledáme rodiče pro dlouhodobou podporu rodiny jako takové, ať už té původní – biologické nebo náhradní – pěstounské. Dále se chceme zaměřit na vzdělávání v této oblasti, které bude cíleno na veřejnost, ale i na samotné pěstouny a pěstounské děti.

 

Hledáme rodiče, o.p.s.

Malostranské nábřeží 563/3

118 00 Praha 1

IČ: 02083094

www.hledamerodice.cz

info@hledamerodice.cz

Telefon: +420 221 710 374