Jak se stát pěstounem?

jak-se-stat-pestounem

Proces proměny v pěstouna

Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče podáte na obecním úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště.

Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.

Poté, co projdete procesem prověření a proškolení, budete zařazeni do evidence krajského úřadu. Tento úřad vede zároveň i evidenci dětí, pro které se náhradní rodina hledá.

Na tomto úřadě se vybírá pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče.

Pokud budete ideálním kandidátem právě Vy, krajský úřad Vás kontaktuje, a v případě Vašeho zájmu se budete moci s dítětem seznámit. Ve vhodnou chvíli ho pak budete moci přivést do své rodiny.