Poradna: Zeptejte se…

Nenašli jste informace, které hledáte? Zeptejte se nás. Na vaše otázky z oblasti pěstounské péče odpovídá tým odborníků kampaně Hledáme rodiče.

Stačí vyplnit kontaktní formulář, odpovědi obdržíte na uvedený e-mail.

 

Odborný tým kampaně Hledáme rodiče

Mgr. Zdeňka Adamčíková
Vystudovala speciální pedagogiku na UK, pracuje jako odborný poradenský pracovník v Nadačním fondu J&T, kde se věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Zároveň je v rámci svého doktorského studia spoluřešitelkou mezinárodního výzkumného projektu při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který je zaměřen na téma rodičovství osob se zdravotním postižením. Je autorkou odborných článků jak v českých, tak zahraničních vědeckých časopisech.

Mgr. Marie Oktábcová
Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, pracuje jako ředitelka a odborný poradenský pracovník v Nadačním fondu J&T. Oblasti náhradní rodinné péče se věnuje již řadu let. Absolvovala řadu seminářů a výcviků na téma sociální práce s rodinou, náhradní rodinná péče, poradenství atd. V nadačním fondu vede řadu projektů pro odborníky i širokou veřejnost zaměřených na osvětu a edukaci v oblasti náhradní rodinné péče.

PhDr. Miloslav Kotek
Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na FF Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě. Absolvoval pětiletý výcvik v Systemické terapii ve Vídni a další odborná kvalifikační studia. V současné době se věnuje přípravám budoucích náhradních rodičů, psychologickému poradenství osvojitelským a pěstounským rodinám, vedení výcvikových kursů a seminářů pro pracovníky neziskových organizací.

PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Klinický psycholog. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových a psychických poruch a výchovného poradenství. Působí na psychiatrické klinice 1. LF UK, přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí, je soudním znalcem pro oblast psychologie a pedagogiky. Publikoval více než 100 původních odborných prací, převážně v zahraničí, je spoluautorem několika knih a učebnic. Realizoval řadu vědeckých i sociálních projektů.