Kdo jsme

O kampani

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny.

V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.

Kampaň Hledáme rodiče má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče:Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

O Nadaci J&T

Iniciátorem kampaně Hledáme rodiče je Nadace J&T, která se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče se stala jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadace J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podpoří nadace v České republice konkrétní žadatele i neziskové organizace. Více o oblastech pomoci Nadace J&T naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz .

Stejně jako správné zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T důležitá transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč se v roce 2011 stal Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) členem Asociace veřejně prospěšných organizací a v roce 2014 se stal zároveň jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

 

logo-spolehliva

O Kruhu rodiny o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Kruh rodiny byla založena v 2013 Nadačním fondem J&T (nyní Nadace J&T) a společně s ním se podílí na realizaci kampaně Hledáme rodiče. Mezi další aktivity Kruhu rodiny patří vzdělávací aktivity zaměřené především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Více naleznete na webových stránkách www.kruh-rodiny.cz