Kdo jsme

Hledáme rodiče, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče, o.p.s. byla založena Nadací J&T v srpnu 2018. Vznikla přeměnou z Kruhu rodiny, o.p.s. a svým názvem navazuje na úspěšnou kampaň Nadace J&T na podporu náhradní rodinné péče v ČR Hledáme rodiče.

„Hledáme rodiče“ se stalo natolik známou značkou, která má dobré jméno a dostala se do povědomí lidí, že jsme se rozhodli ji použít pro název naší nové obecně prospěšné společnosti. Hledáme rodiče, o.p.s. tak bude odpovídat naší stávající činnosti v oblasti pomoci původní rodině a rodinám náhradním. Chceme využít Hledáme rodiče pro dlouhodobou podporu rodiny jako takové, ať už té původní – biologické nebo náhradní – pěstounské. Dále se chceme zaměřit na vzdělávání v této oblasti, které bude cíleno na veřejnost, ale i na samotné pěstouny a pěstounské děti.

O kampani Hledáme rodiče

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny.

V České republice však žije více než 8000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.

Kampaň Hledáme rodiče má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče:Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

O Nadaci J&T

Zakladatelem Hledáme rodiče, o.p.s. a iniciátorem kampaně Hledáme rodiče je Nadace J&T, která se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče se stala jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadace J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podpoří nadace v České republice konkrétní žadatele i neziskové organizace. Více o oblastech pomoci Nadace J&T naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz .

Stejně jako správné zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T důležitá transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč se v roce 2011 stal Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) členem Asociace veřejně prospěšných organizací a v roce 2014 se stal zároveň jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

 

logo-spolehliva

O Kruhu rodiny o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Kruh rodiny byla založena v 2013 Nadačním fondem J&T (nyní Nadace J&T). Její název byl 9.7.2018 změněn na Hledáme rodiče, o.p.s.

Společně s Nadací J&T se podílela na realizaci kampaně Hledáme rodiče. Mezi další aktivity Kruhu rodiny patřily vzdělávací aktivity zaměřené především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Více o Kruhu rodiny, o.p.s. naleznete ZDE.