Patroni a partneři projektu

Kampaň Hledáme rodiče se může pochlubit podporou ze strany odborníků a známých osobností.
Všem ambasadorům za jejich náklonnost velmi děkujeme!
 

Patroni

Česká herečka kampaň Hledáme rodiče podporuje již čtvrtým rokem.
„Jsem ráda, že můžu pomoci něčemu tak prospěšnému, jako je pěstounství dětí, které by jinak musely žít v ústavech a domovech. Stále je u nás pěstounů nedostatek a patříme k zemím s největším počtem dětí umístěných v ústavní péči. Proto se snažím myšlenku pěstounství propagovat i ve svém okolí. Věřím, že mezi námi žije spousta lidí, kteří by se mohli stát skvělými pěstouny, jenom nemají dostatek informací.“

Saša Rašilov v roli starostlivého tatínka neodolatelně „kouzlí“ s nasliněným kapesníkem v televizním spotu kampaně Hledáme rodiče. Video, které prostě musíte vidět!

https://www.youtube.com/watch?v=cP0cZkf50kQ&feature=youtu.be

David Švehlík a souboj o „poděděný“ svetr v hlavních rolích televizního spotu kampaně Hledáme rodiče. Jak tenhle boj dopadne? Podívejte se!

Ondřej Vetchý a vzpomínka na „trapné“ chvíle, které v pubertě s rodiči zažil snad každý z nás. Připomeňte si je v televizním spotu kampaně Hledáme rodiče!

Odborníci

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na FF Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě. Absolvoval 5-letý výcvik v Systemické terapii ve Vídni a další odborná kvalifikační studia. V současné době se věnuje přípravám budoucích náhradních rodičů (Jihomoravského kraje a Kraj Vysočina), psychologickému poradenství osvojitelským a pěstounským rodinám, vedení výcvikových kursů a seminářů pro pracovníky neziskových organizací se zaměřením na sociální oblast i supervizi a koučinku pro neziskové organizace a firmy. Publikuje populární články z oblasti náhradní rodinné péče, manželské a rodinné problematiky. Je předseda Poradního sboru Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Klinický psycholog. Dlouhodobě se zabývá nejširší problemikou vývojových a psychických poruch a výchovného poradenství. Působí na psychiatrické klinice 1. LF UK, přednáší na Policejní akademii ČR a dalších vysokých školách v ČR i v zahraničí, je soudním znalcem pro oblast psychologie a pedagogiky. Publikoval více než 100 původních odborných prací, převážně v zahraničí, je spoluautorem několika knih a učebnic. Realizoval řadu vědeckých i sociálních projektů.

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je také členkou Katedry sociální práce. Zabývá se problematikou systému péče o ohrožené rodiny a děti v českém i mezinárodním kontextu. Pozornost zaměřuje na otázky služeb pro rodiny, problematiku dětí v náhradní rodinné i institucionální péči a na otázku dětských práv. V těchto oblastech se věnuje rovněž publikační činnosti a lektorství. Je výkonnou redaktorkou časopisu Fórum sociální práce vydávaného FF UK v Praze, je předsedkyní předsednictva SOS dětských vesniček ČR.

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a později speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Několik let učila anglický jazyk a pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí. Má dlouholeté zkušenosti s dětmi – řadu let působila jako vedoucí na letních táborech, dva roky pracovala jako au-pair v Anglii, učila v integrované MŠ děti s kombinovaným postižením a pracovala s dětmi s mentálním postižením ve speciální ZŠ. V současné době má v pěstounské a poručnické péči čtyři děti. Jedno ze svých dětí, holčičku s Aspergerovým syndromem, vzdělává v domácí škole.

Zvláštní poděkování

  • Film Break (produkce)
  • Richard Svárovský (idea maker a art director)
  • Jana Kneschke (idea maker and copywriter)