Podporují nás

Hledáme rodiče, o.p.s. se může pochlubit podporou ze strany odborníků, známých osobností a dalších skvělých lidí.
Všem za jejich pomoc a náklonnost velmi děkujeme!

Patroni

Česká herečka kampaň Hledáme rodiče podporuje již čtvrtým rokem.
„Jsem ráda, že můžu pomoci něčemu tak prospěšnému, jako je pěstounství dětí, které by jinak musely žít v ústavech a domovech. Stále je u nás pěstounů nedostatek a patříme k zemím s největším počtem dětí umístěných v ústavní péči. Proto se snažím myšlenku pěstounství propagovat i ve svém okolí. Věřím, že mezi námi žije spousta lidí, kteří by se mohli stát skvělými pěstouny, jenom nemají dostatek informací.“

Odborníci

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na FF Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě. Absolvoval 5-letý výcvik v Systemické terapii ve Vídni a další odborná kvalifikační studia. V současné době se věnuje přípravám budoucích náhradních rodičů (Jihomoravského kraje a Kraj Vysočina), psychologickému poradenství osvojitelským a pěstounským rodinám, vedení výcvikových kursů a seminářů pro pracovníky neziskových organizací se zaměřením na sociální oblast i supervizi a koučinku pro neziskové organizace a firmy. Publikuje populární články z oblasti náhradní rodinné péče, manželské a rodinné problematiky. Je předseda Poradního sboru Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Klinický psycholog. Dlouhodobě se zabývá nejširší problemikou vývojových a psychických poruch a výchovného poradenství. Působí na psychiatrické klinice 1. LF UK, přednáší na Policejní akademii ČR a dalších vysokých školách v ČR i v zahraničí, je soudním znalcem pro oblast psychologie a pedagogiky. Publikoval více než 100 původních odborných prací, převážně v zahraničí, je spoluautorem několika knih a učebnic. Realizoval řadu vědeckých i sociálních projektů.

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je také členkou Katedry sociální práce. Zabývá se problematikou systému péče o ohrožené rodiny a děti v českém i mezinárodním kontextu. Pozornost zaměřuje na otázky služeb pro rodiny, problematiku dětí v náhradní rodinné i institucionální péči a na otázku dětských práv. V těchto oblastech se věnuje rovněž publikační činnosti a lektorství. Je výkonnou redaktorkou časopisu Fórum sociální práce vydávaného FF UK v Praze, je předsedkyní předsednictva SOS dětských vesniček ČR.

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a později speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Několik let učila anglický jazyk a pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí. Má dlouholeté zkušenosti s dětmi – řadu let působila jako vedoucí na letních táborech, dva roky pracovala jako au-pair v Anglii, učila v integrované MŠ děti s kombinovaným postižením a pracovala s dětmi s mentálním postižením ve speciální ZŠ. V současné době má v pěstounské a poručnické péči čtyři děti. Jedno ze svých dětí, holčičku s Aspergerovým syndromem, vzdělává v domácí škole.

Zvláštní poděkování

Podporovatelé