Kdo jsou pěstouni?

Pěstouni jsou lidé, kteří se rozhodnou přijmout k sobě do rodiny nevlastní dítě a věnovat mu stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní. To je ostatně jednou z tradičních charakteristik pěstounských rodin – mají zpravidla také vlastní děti a jejich hlavní motivací tak není uspokojování rodičovských potřeb.

Jsou to lidé, kterým nechybí zdravá dávka odvahy i nadání vstoupit do neznámých vod náhradní rodinné péče, která je mnohdy mnohem komplikovanější, než výchova vlastních potomků.

Proč se lidé stávají pěstouny?

• „Chtěli jsme nabídnout pomoc potřebnému dítěti.“
• „Chceme předat své zkušenosti, podílet se na rozvoji dítěte.“
• „Pěstounství dává našemu životu smysluplnost.“
• „Naše děti již odrostly a my máme ještě dost sil.“
• „Měli jsme ještě ‚volné místo u stolu‘.“
• „Máme zkušenosti s prací s dětmi a baví nás.“
• „Vyrůstali jsme v početné rodině, chceme takovou mít také.“
• „Chceme pomoci potřebnému dítěti vyrůstat v rodině.“
• „Měli jsme hezké dětství a chceme tento dar předat dál.“
• „Vyrůstali jsme sami v pěstounské rodině, je to pro nás normální.“
• „Nechtěli jsme nečinně přihlížet osamění ohrožených dětí.“
• „Pěstounství je pro nás smysluplná profese a životní poslání.“