Virtuální knihovna NRP

Chcete se dozvědět o pěstounství víc? Navštivte Virtuální knihovnu náhradní rodinné péče na stránce www.knihovnanrp.cz.

Knihovna je strukturovaná do čtyř základních oblastí: Dítě, Náhradní rodina, Profesionál, Systém a slouží jako virtuální uložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti náhradní rodinné péče. Naleznete zde rovněž spoustu důležitých odkazů a dalších informací.

Audiovizuální knihovna NRP

Zajímavé materiály v audiovizuální podobě naleznete také na stránkách www.naseprava.cz.

Knihovna obsahuje krátká videa, která vznikla k tématu náhradní rodinné péče. Naleznete zde rozhovory s odborníky, reportáže s pěstouny a jejich dětmi nebo spoty na podporu pěstounství.