Jak podpořit kampaň Hledáme rodiče

Podpořit pěstounské rodiny a pomoci ohroženým dětem v České republice můžete několika způsoby.

Finanční dar

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu můžeme pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Vybraná částka poslouží k pokrytí nákladů na zdravotnické a školní pomůcky dětí v pěstounských rodinách.

Finanční příspěvek lze zaslat na dárcovské konto kampaně číslo 0002124461/5800 nebo přes dárcovskou stránku Hledáme rodiče .

Připomínáme, že fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

 

Podpora platbou přes bankovní účet

Vyplňte jednoduchý formulář pro zaslání informace o platbě.
Děkujeme

Dárcovská stránka Hledáme rodiče

Podpořte nás prostřednictvím portálu darujme.cz.
Děkujeme

Přijďte si zaběhat na závody seriálu RunCzech a podpořte tím kampaň Hledáme rodiče.

Ať již sami nebo v týmu, pojďte běhat pro rodinu! I dobrý pocit může být vítězstvím. Přijďte si zaběhat na závody seriálu Run Czech a podpořte tím kampaň Hledáme rodiče.

Jak na to?

Kupte si registraci na některý ze závodů RunCzech a podpořte tím projekt Hledáme rodiče, který pomáhá opuštěným dětem hledat náhradní rodiny. V roce 2017 s námi můžete běžet na těchto akcích:

Závod Typ registrace Datum Místo Minimální příspěvek
Sportisimo ½ Maraton jednotlivci 1.4.2017 Praha 2500,00
Sportisimo ½ Maraton tým (4 osoby) 1.4.2017 Praha 8800,00
Volkswagen Maraton jednotlivci 7.5.2017 Praha 3000,00
Volkswagen Maraton tým (4 osoby) 7.5.2017 Praha 9900,00
Volkswagen Maraton rodinný běh 6.5.2017 Praha 300,00
Mattoni ½ Maraton jednotlivci 24.6.2017 Olomouc 1250,00
Mattoni ½ Maraton rodinný běh 24.6.2017 Olomouc 300,00
Birell Grand Prix 10km jednotlivci-muži 9.9.2017 Praha 1250,00
Adidas běh 5 km jednotlivci-ženy 9.9.2017 Praha 1000,00

Registrace lze koupit i v našem obchůdku.

1)   Uhraďte minimální uvedený příspěvek na číslo účtu kampaně Hledáme rodiče 2214141/5800 (J&T banka, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha).

Do poznámky uveďte své jméno a vybraný závod a na email run@hledamerodice.cz zašlete kontaktní údaje, na které si přejete zaslat doklad o úhradě registrace. Výtěžek z prodeje registrací činí minimálně 10% z ceny registrací a tento příspěvek můžete jakkoli navýšit, tím že uhradíte vyšší částku. Vybrané finanční prostředky poputují na rozvoj pěstounské péče v České republice. Děkujeme vám.

2)    Po připsání platby vám obratem zašleme kód a informace pro vámi zvolený závod.

3)    Na portálu www.runczech.cz si vytvořte Runners ID a při registraci vložte kód, který jste od nás obdrželi. Dále postupujte podle instrukcí Run Czech.

4)    Užijte si závod s pocitem, že děláte něco pro sebe i pro druhé.

 

Chcete pomoci dobré věci ještě mnohem víc?

Staňte se dobroběžci a uspořádejte sbírku mezi přáteli, kolegy i širší veřejností. Vytvořte krátkou běžeckou výzvu a aktivně ji sdílejte, aby vám každý přispěl podle svého uvážení, dokud se nenaplní stanovená cílová částka, která je pak celá věnována na dobrou věc. Vyzkoušejte to a obohaťte svůj běh o další rozměr. Rádi vám se sbírkou pomůžeme.

Pro více informací a nákup registrací kontaktujte Lukáše Lachouta na mailové adrese: run@hledamerodice.cz nebo telefonicky na 723 993 993.

Kompletní přehled o běžecké lize Run Czech najdete na www.runczech.com.

runczech

Whether alone or in a team, run on the race of Run Czech and support the campaign Looking for Foster Parents.

How to do it?

Buy your registration at any of the races Run Czech and support the project Looking for Foster Parents, which helps abandoned children to find foster families. In 2017, you can run with us at these events:

Race Registration Date Place Minimum contribution
Sportisimo ½ Maraton Individual 1.4.2017 Praha 2500,00
Sportisimo ½ Maraton Team (4 people) 1.4.2017 Praha 8800,00
Volkswagen Maraton Individual 7.5.2017 Praha 3000,00
Volkswagen Maraton Team (4 people) 7.5.2017 Praha 9900,00
Volkswagen Maraton Family run 6.5.2017 Praha 300,00
Mattoni ½ Maraton Individual 24.6.2017 Olomouc 1250,00
Mattoni ½ Maraton Family run 24.6.2017 Olomouc 300,00
Birell Grand Prix 10km Individual (men) 9.9.2017 Praha 1250,00
Adidas běh 5 km Individual (women) 9.9.2017 Praha 1000,00

Registration can be bought in our shop.

1) Pay the minimum specified contribution to account number 2214141/5800, (J&T Bank, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, IBANCZ6658000000000002214141, SWIFT (BIC)JTBPCZPPXXX).

Write your name and selected race in a note and send contact information to which you wish to send proof of payment to email run@hledamerodice.cz. Proceeds from the sale of registrations is at least 10%. Selected funds will be invested into the development of foster care in the Czech Republic. However you can increase this contribution and pay more to support children without families. Thank you.

2) After the payment we will send you the code and information about the race.

3) Create Runners ID on www.runczech.cz and enter the code that you received from us. Follow the instructions Run Czech.

4) Enjoy the race and the feeling that you are doing something for yourselve and helping others as well.

 

Would like to help more?
Become fundriser and organize a collection among friends, colleagues and the wider public. Become fundriser and organize a collection among friends, colleagues and the wider public. Create a short running challenge and collect more money for charity.

For more information and registration please contact Lukas Lachout by email run@hledamerodice.cz or by telephone on 723 993 993.

A complete overview of cross-country league Run Czech find on www.runczech.com.

logo_pim_pim

Nakupujte s láskou

Připravili jsme pro vás sortiment zboží díky kterému se můžete i vy aktivně zapojit do hledání náhradních rodičů pro děti, které vyrůstají mimo rodinu.

„Nakupujte s láskou“ v našem dobročinném internetovém obchůdku.

Veškerý výtěžek z prodeje putuje na podporu kampaně Hledáme rodiče.

podporte-300x238