Jak podpořit Hledáme rodiče, o.p.s.

Podpořit pěstounské rodiny a pomoci ohroženým dětem v České republice můžete několika způsoby.

podporte-nas

Finanční dar

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu můžeme pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Vybraná částka poslouží k pokrytí nákladů na zdravotnické a školní pomůcky dětí v pěstounských rodinách.

Finanční příspěvek lze zaslat na dárcovské konto Hledáme rodiče, o.p.s. číslo 0002124461/5800 nebo přes dárcovskou stránku Hledáme rodiče .

Připomínáme, že fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

 

Podpora platbou přes bankovní účet

Vyplňte jednoduchý formulář pro zaslání informace o platbě.
Děkujeme

Dárcovská stránka Hledáme rodiče

Podpořte nás prostřednictvím portálu darujme.cz.
Děkujeme

Nakupujte s láskou

Připravili jsme pro vás sortiment zboží díky kterému se můžete i vy aktivně zapojit do hledání náhradních rodičů pro děti, které vyrůstají mimo rodinu.

„Nakupujte s láskou“ v našem dobročinném internetovém obchůdku.

Veškerý výtěžek z prodeje putuje na Hledáme rodiče, o.p.s.

podporte-300x238